love

love       L  ( living with happiness)

                

 

                   (زندگی با شادی)

 

 

             O  (only with him/her)

   

 

                     (فقط با او)

 

 

             V ( value of manakind)

 

 

                  ( ارزش بشرییت)

 

 

              E ( energy of life)

 

 

                    ( انرژی زندگی)

 

 

                                 علی                   

 

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٤

جاده

ببخشيد که يه مدت آپ نکرديم

آنقدر از راه رفتن با تو در جاده لذت می برم که می خوام به جای خونه واسه عشقمون يه عالمه جاده بسازم ....

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   N - K

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٤