عشق

اين زيبايی نيست که آفريننده عشق است بلکه اين عشق است که  آفريننده زيبايی است.                                                                              

                                                                                            "تولستوی"

                                            علي

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۳