عشق

 فرانسويا ميگن:"عشق فراموش کردن خود در وجود کسی هست که هميشه و در همه حال ما را به ياد دارد"

اسپانيايا ميگن:"عشق سخت است اما اگر حرف بزند از هر صدايی بلندتر است"

ايتالياييا ميگن:"يعنی ترسه از دست دادن تو"

ايرانيا ميگن:"؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟"

                                              علي  

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۳