ديوونه عاشقی

دل جادويی ترين ناحيه وجود انسان هست ;وقتی...آنی سنگ می شود ، آهن می گردد يا خاک يا درخت مبادا آن را پيش انسانهای بی چشم و رو بگشايی هم دل در کنار عشق گسترش ميابد هم عشق در کنار دل مهم اين هست که اين دو دريا بهم برسند

                                   هادی

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۳