همون ديوونه قبلی

دل " و" عشق" در جمله زيباترين کلمات هستی هستند اين انسانها هستند که ترکيب کلمات گاه دچار تقليد می شوند و گاه دچار ابتذال "عشق" تجسم دنيايی صراط هست باريکتر از مو تيز تر از تيغ دلی از ملکوت نداشته باشی ابتذال دوزخی هست که گامهايت را می بوسد "عشق" مجازی , شکوفه" عشق" حقيقی هست دريغا بسيار از شکوفه ها همراه درخت بر باد می روند پيش از رسيدن و به بار نشستن

                               هادی

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۳