زمان

زمان ...

بس کند می گذرد برای آنان که در انتظارند.

بس تند می گذرد برای آنان که می ترسند.

بس طولانی است برای آنان که در اندوهند.

بس کوتاه برای آنانکه سرخوش اند.

اما ابدی است برای آنان که عاشق اند.....

علي

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۳