مقدس ترين کلام خداوند

زيباترين کلام عشق

پر احساس ترين کلام محبت

پر معنی ترين کلام نگاه

عالی ترين کلام دوستی

تلخ ترين کلام جدايی

دردناکترين کلام خيانت

بد ترين کلام تمسخر

                               هادی

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۳