تشابه

عشق و سد مثل هم اند:اگر بگذاري ترك كوچكي ايجاد شود كه فقط باريكه آبي ازآن بگذرد،اندك اندك تمام ديوار فرو مي ريزدو لحظه اي مي رسد كه ديگر هيچ كس نمي تواند جلو جريان آب را بگيرد.

                                       علی

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳