کلاس درس

 عشق از ديدگاه معلمين

 دبير زيست:عشق مرضي است كه ميكروب آن از راه چشم وارد بدن مي شود.

دبير شيمي : عشق تنها اسيدي است كه در قلب اثر دارد.

دبير ديني : عشق يك مو هبت الهي است كه خداوند بر بندگانش

هديه كرده است

 دبير رياضي : نسيت عشق به بدن مثل نسبت خون به بدن است.

 دبير ادبيات : عشق بايد مثل عشق ليلي و مجنون باشد.

دبير ورزش : عشق يك توپ فوتبال است كه به دروازه هر قلبي اثابت

مي كند

                                                        N - k

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٤