قلب

ميخواستم اسمتو روی سينم خالکوبی کنم اما ترسيدم صدای قلبم تو رو اذيت کنه..

                                    N - K

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٤