رسم روزگار

بار اول : دوست دارم

بار دوم : عاشقتم

بار سوم : می ميرم اگه نباشی

بار چهارم : گاهی دلگيرم ميکنی

بار پنجم : از چشمم ميفتی

بار ششم : هر کس به سويی می رود

بار آخر : باشی يا نباشی فرقی نمی کنه

من باز هم عاشق ميشوم  (اين رسم روزگاره )

                                                                                          N - K 

  
نویسنده : عاشقان ; ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۳